fbpx

CE-markering en productconformiteit bij import vanuit China

CE-markering en productconformiteit bij import vanuit China

Een CE-markering is vereist als je importeert vanuit China naar Nederland.

Dit artikel legt de vereisten m.b.t. deze CE-markering uit en helpt je een beslissing te nemen om je risico en kosten in evenwicht te brengen. Als je tot het einde leest, begrijp je de volledige kost van certificering en ontdek je bovendien nog enkele manieren om geld te besparen.

Wat is een CE-markering?

De CE-marketing is geen standaard. Het is een markering om aan te tonen dat het product voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen. De specifieke richtlijnen en technische normen verschillen afhankelijk van het producttype.

Productconformiteit vereist meer dan een afgedrukte CE-markering. Je moet ervoor zorgen dat de artikelen voldoen aan alle technische normen en vereisten, zoals beschreven in de toepasselijke EN- en EG-richtlijnen.

CE compliance label

Jij, als importeur, wordt beschouwd als de ‘legale fabrikant’. De verantwoordelijkheid om de CE-conformiteit te garanderen, kan dus niet worden overgedragen aan de Chinese fabrikant.

Wat dit in de praktijk betekent, is dat de importeur verantwoordelijk is voor het volgende:

 • Labotesten reserveren
 • Labelbestanden opstellen
 • Conformiteitsverklaring opstellen
 • Technisch dossier opstellen
 • Gebruikshandleiding opstellen

Hoe krijg ik deze documenten van mijn leverancier?

Je mag niet verwachten dat je leverancier de conformiteitsverklaring, het technisch dossier of de gebruikershandleiding verstrekt of je hierbij ondersteunt. Het is jouw verantwoordelijkheid als importeur om ervoor te zorgen dat het product technisch conform is en dat alle CE-documenten aanwezig zijn. Fabrikanten in China zijn geen experts op het gebied van productconformiteit en mogen niet als zodanig optreden.

Welke producten moeten CE-gemarkeerd zijn?

Alle producten die onder een of meer CE-richtlijnen vallen, moeten CE-gemarkeerd zijn. Dit omvat de volgende productcategorieën:

 • Elektronica
 • Speelgoed
 • Machines
 • Medische apparatuur
 • Voertuigen
 • Beschermende uitrusting

Hier zijn enkele producten die niet gemarkeerd moeten zijn:

 • Kleding
 • Huishoudelijke textiel
 • Niet-elektrisch keukengerei

CE marking camera

Wat kan er misgaan als ik niet-CE-conforme producten importeer?

Importeurs zijn financieel aansprakelijk in het geval dat iemand gewond raakt of als eigendommen worden beschadigd als gevolg van hun niet-conforme en onveilige producten

Het importeren van niet-CE-conforme producten naar de EU is illegaal en kan leiden tot boetes, gedwongen terugroeping of zelfs vervolging. Hier zijn enkele scenario’s:

Douanecontrole: de douaneautoriteiten kunnen inkomende zendingen in beslag nemen of vernietigen in het geval dat de importeur niet de vereiste documentatie kan verstrekken. In de afgelopen jaren werken douaneautoriteiten ook nauwer samen met consumentenveiligheidsinstanties om bepaalde risicocategorieën strenger te controleren.

Nationale consumentenveiligheidsinstanties: elke EU-lidstaat heeft zijn eigen overheidsorganisaties die belast zijn met de uitvoering en handhaving van de naleving van EU-richtlijnen. Hier zijn enkele maatregelen die ze nemen om de conformiteit van inkomende zendingen na te gaan:

 • Opvragen van conformiteitsverklaring en testrapporten bij importeurs
 • Inspecties ter plaatse
 • Aankopen doen in e-commerce winkels om productmonsters te testen
 • Onderzoek van niet-nalevingsrapporten van consumenten

Persoonlijk letsel of materiële schade: hoewel CE-naleving bureaucratisch kan lijken, zijn deze richtlijnen en normen niet voor niets van toepassing. Producten, zoals telefoonopladers of speelgoed, die niet in overeenstemming met veiligheidsnormen zijn gemaakt, kunnen uiterst onveilig zijn. Importeurs zijn financieel aansprakelijk in het geval dat iemand gewond raakt of als eigendommen worden beschadigd als gevolg van hun niet-conforme en onveilige producten.

Kunnen alle Chinese fabrikanten CE-conforme producten produceren?

In de meeste gevallen kunnen importeurs niet vertrouwen op bestaande certificering

Nee, het is eerder het tegenovergestelde. In de meeste sectoren kan slechts 5 tot 10% van de Chinese fabrikanten conforme goederen produceren. Dat wil echter niet zeggen dat een hele fabriek CE-conform is. De CE-markering is alleen van toepassing op productbasis. Daarom maken zelfs fabrikanten die eerdere conformiteit kunnen tonen, door bv. eerder uitgegeven testrapporten, niet altijd standaard CE-conforme items. Bij het selecteren van een leverancier kan men de eerdere CE-conformiteit overwegen om te bepalen of de leverancier over de technische expertise en productiecapaciteit beschikt om producten te produceren die aan de eisen voldoen. Dat gezegd hebbende, dit dient alleen als een indicatie van hun technische mogelijkheden.

Eenvoudigweg verwijzen naar CE-conformiteit en ervan uitgaan dat de leverancier precies weet welke richtlijnen en voorschriften op hun producten van toepassing zijn, zal vrijwel zeker leiden tot ernstige nalevingsproblemen. Je moet precies nagaan welke CE-richtlijnen van toepassing zijn op je producten en dit aan de Chinese leverancier meedelen. In de meeste gevallen kunnen importeurs niet vertrouwen op bestaande certificering, maar moeten zij vóór de massaproductie referentiemonsters of prototypes indienen bij een testbedrijf.

Moet ik echt over alle certificeringen beschikken?

Ja en nee.

Nee, je hoeft niet alle testen te laten uitvoeren door externe laboratoria. In bijna alle gevallen volstaat een conformiteitsverklaring. Het zou echter heel dwaas zijn om blindelings op je leverancier te vertrouwen dat alle grondstoffen vrij zijn van gevaarlijke chemicaliën, voldoen aan elektromagnetische compatibiliteit (bijvoorbeeld elektronica) of aan bepaalde andere normen voldoen. Als je leverancier geen certificering kan voorleggen en beweert dat hij voldoet aan alles wat je vraagt, moet je goed oppassen. Ik begrijp ook dat je niet in een certificering wilt investeren zonder te weten of je het product zal kunnen verkopen. En dit is het belangrijkste onderdeel waar je als ondernemer een beslissing moet over nemen. A) Is mijn product potentieel gevaarlijk? B) Is mijn product relatief eenvoudig en kan het niemand kwaad doen? Als je eenmaal weet wat je voor je product nodig hebt, moet je evalueren waarin je zou moeten investeren.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een eenvoudig en een ingewikkeld product.

Simpel product:

Tuinverlichting op zonne-energie aan €1,2. Wordt geleverd met niets dan een paar kabels, wat plastic en een zonnecel. Technisch gezien moet dit product aan het volgende voldoen: LVD (EMC), ROHS, REACH en CE in het algemeen voor Europa. Als ik dit allemaal zou laten testen, zouden de kosten ongeveer 2.000 EUR bedragen bij een heel goedkoop Chinees laboratorium.

Als het TUV of SGS was, zouden de kosten drie keer zo hoog liggen. Als ik 1.000 stuks ga bestellen, zouden mijn testkosten dus meer kosten dan het product zelf. Dat is niet logisch. In dit geval stel ik voor om zelf een verklaring van de bovenstaande voorschriften te verkrijgen en deze kosten te besparen. Het is duidelijk dat je nog steeds wilt dat je leverancier verklaart dat hij aan deze vereisten kan voldoen, dus zoek leveranciers die al te maken hebben met klanten in het land waarnaar je wilt importeren en die een goede reputatie hebben of hun claim kunnen staven dat het artikel voldoet aan bijvoorbeeld grondstofcertificaten (van de grondstofleverancier).

Complex product:

Kleine elektrische kachel aan €5,9. Wordt ook geleverd met een paar kabels, wat plastic, een stekker en een printplaat. Simpel toch? Nee. Ik moet dit product in het stopcontact steken (230 volt plus) en de potentiële gevaren zijn erg groot. Als het apparaat omvalt of een kind er een hoes op legt, kan er brand ontstaan. Ook hier moet ik technisch gezien aan de volgende richtlijnen voldoen: LVD (EMC), ROHS, REACH & CE in het algemeen voor Europa. Bovendien wil ik bijvoorbeeld abnormale testen voor TUV. Abnormaal testen houdt in dat men abnormale omstandigheden test, zoals wat er gebeurt als u het apparaat bedekt met een deken of als het omvalt. Een goede leverancier weet dat er een tip-over-schakelaar en een oververhittingszekering moet worden geïnstalleerd. Deze abnormale testen alleen al kosten 4.000 – 5.000 EUR.

De andere testen (LVD, RoHS, REACH & CE) bedragen ongeveer 2.000 EUR. In totaal moeten we dus 8.000 – 10.000 EUR investeren. Zou ik al deze testen uitvoeren voordat ik het product aanschaf? Jazeker. Ik wil mijn bedrijf of het leven van iemand anders niet riskeren omdat ik goedkoop wilde zijn. Je zegt misschien oké, maar dat geld heb ik niet. Dan moet je een leverancier zoeken die deze certificaten al heeft of bereid is het geld voor u te investeren. Als je er geen kunt vinden, is het eenvoudig: het product is niet voor jou en je budget. Je kunt er nog steeds voor gaan zonder alle testen en certificeringen, maar ik denk dat we het daarover eens zijn dat dat een zeer dwaze beslissing zou zijn voor het geval er iets gebeurt.

burning house

Hoe doen anderen het zonder certificaten?

Veel importeurs, vooral kleine, e-commerce verkopers of importeurs die verzenden via Air Express (DHL enz.) voorkomen dat ze gepakt worden door de douane en autoriteiten omdat deze vervoerders een speciale inklaring hebben bij de douane. Waarom? Omdat ze elke dag miljoenen zendingen over de hele wereld afhandelen. Als elke zending door de douane zou worden geïnspecteerd, zouden de logistiek en levertijden een nachtmerrie zijn. Dus ja, eigenlijk overtreedt iedereen de wet.

Importeurs die de normale weg volgen (reguliere lucht- of zeevracht) moeten elke zending bij de douane inklaren. Omdat de inklaring veel langer duurt en er geen sprake is van het ‘doorzwaaien’ van je goederen zoals bij DHL, bekijken ze de meeste zendingen gedetailleerd. Als je product niet over de vereiste certificering/documentatie beschikt, kunnen je producten in beslag worden genomen en zal je ze nooit meer terugkrijgen (tenzij je op wonderbaarlijke wijze de certificering binnen een paar dagen verkrijgt).

Dus ja, je kunt een paar honderd of duizend euro besparen als je niet gepakt wordt. Maar als je wordt betrapt, zijn de boetes of in beslag genomen goederen die veel duurder kunnen zijn, het niet waard.

Wie betaalt die certificaatkosten?

Als het product geen certificering heeft en de markt dit vereist, liggen de kosten bij jou. Als je de leverancier echter kunt overtuigen om ervoor te betalen, kan je die kosten besparen. Waarom zou de leverancier ervoor betalen?

Ten eerste vergroot het zijn kans op het verkopen van meer van zijn product omdat hij de certificering aan andere klanten kan adverteren, en ten tweede helpt het om de kwaliteit van het product te verbeteren (als hij aanpassingen aan het product moet maken om aan de testen en voorwaarden te voldoen). Men zou kunnen beweren en zeggen: “maar ik wil niet dat andere klanten dit product kopen, vooral niet in die landen waar ik het verkoop” – nou dan is het vrij duidelijk dat u moet evalueren of de testkosten het waard zijn, en je het certificaat exclusief en op je eigen naam mag zetten. Want als je ervoor betaalt, kan de leverancier het certificaat niet adverteren of uitlenen aan andere klanten.

Waarop kan ik geld besparen?

Over het algemeen zijn eenvoudige producten die zeer lage eisen stellen, zoals een messenslijper, slakom, decoratieve items enz. OK om alleen een conformiteitsverklaring te hebben.

 1. Voorbeelden van Europese sjablonen: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5830/attachments/1/translations
 2. of een garantieverklaring uitgegeven door u of de leverancier waarin staat dat alle artikelen voldoen aan de voorschriften en normen. Neem contact op met uw leverancier of een extern testlaboratorium.

 

2020-02-22T17:08:37+00:00